O stroji

Uživateľsky prívetivá 3D tlačiareň

Technická špecifikácia

Maximálny rozmer tlače: 20cm x 20cm x 30cm
Používané materiály: SLA, PLA
Technická dokumentácia: stiahni

Kategória
3dprint, Stroje