Dve percentá

Ďakujeme, že si sa rozhodol/a poukázať svoje dve percentá z dane nám. Aj vďaka nim môžeme zlepšovať vybavenie našej dielne, prinášať zaujímavé workshopy a podporiť v tvorbe ľudí zo nezvýhodnených skupín.

Naše aktivity

Ako poukázať 2% z dane?

Naše údaje do tlačív:

Názov: Connect o.z.
Adresa: Námestie SNP 25, 811 01 Bratislava
IČO: 42260540
Právna forma: Občianske združenie

 

Ak som zamestnanec:

Zamestnávateľ vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane, na jeho základe potom vyplňte vyhlásenie o poukázaní podielu z dane (2% alebo 3% ak ste dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín). Oba formuláre (prípadne aj potvrdenie o dobrovoľnícky odpracovyných hodinách) potom pošlite poštou alebo odneste osobne na ľubovoľný daňový úrad.

 

Ak si podávam daňové priznanie sám:

Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% / 3 % (3 % môžte poukázať ak ste dobrovoľníčili) z dane (oddiel VIII v daňovom priznaní typu A – strana 5; oddiel XII v daňovom priznaní typu B – strana 12). Vypočítajte si 2% / 3%  z Vašej dane z príjmu a vyplňte príslušnú kolónku. Daňové priznanie  pošlite poštou alebo odneste osobne na ľubovoľný daňový úrad do 31. marca 2023 (v prípade 3% aj s potvrdením o odpracovaných hodinách).

 

Firmy:

Právnické osoby môžu darovať 1% alebo 2% svojej dane z príjmu – 2% z dane môžete venovať, ak ste v roku 2022 až do podania tohtoročného daňového priznania darovali financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešné účely akejkoľvek organizácii. 1% z dane poukazujete, ak ste v uplynulom roku nevenovali finančný dar vo výške aspoň 0,5% z dane. Vyplnené daňové priznanie (časť VI., strana 12) doručte daňovému úradu do 31. marca 2023 a v tomto termíne aj zaplaťte daň.

ĎAKUJEME