Príprava podkladov na gravírovanie a rezanie laserom

Ak nemáš potrebné zručnosti, tak Ti všetky podklady radi pomôžeme spracovať a pripraviť do potrebnej formy. Ak však máš čas a si zručný/á, nech sa páči, pripájame jednoduchý návod ako má správne vyzerať príprava podkladov na laserovanie.

 

Laser má dva základné parametre, ktoré určujú čo má robiť. Rýchlosť pohybu rezacej hlavy a sila laserového lúča. Rôzne hodnoty rozoznáva laser na základe farby grafického podkladu. Pre jednotlivé druhy materiálov ktoré máme u nás, máme otestované vhodné nastavenia. V prípade, že materiál nám dodáš Ty, budeme ich musieť najprv na menšej vzorke otestovať.

 

Základné pravidlá pre prípravu podkladového súboru:

 

  • Vhodný formát je akýkoľvek vektorový formát. Najčastejšie používame Corel Draw 13 alebo novší. V prípade potreby vieme importovať akékoľvek ďalšie formáty (PDF, DWG, AI, a. i.). 
  • Nastav si veľkosť strany podľa veľkosti materiálu, ktorý použijeme. Ak berieš materiál od nás, maslový kartón má rozmery 700mm * 450mm, ostatné materiály majú rozmery 600mm * 400mm. Ak chceš priniesť vlastný materiál, maximálny rozmer, ktorý vieme použiť v laseri je 740mm * 460mm pre rezanie a 640mm * 460mm na gravírovanie.
  • V grafike nastav hrúbku čiary na hairline alebo jej ekvivalent 0,01 v tvojom programe
  • Všetku typografiu preveď na krivky (vo väčšine programov na to slúži create outline)
  • Rozdeľ všetky objekty a krivky (v CorelDRAW na to slúži funkcia Break Curve Apart)
  • Grafika musí byť v súbore v rovnakom rozmere ako budeme rezať / gravírovať – teda 5 cm čiara v súbore bude 5 cm vo výslednom produkte
  • Vyčisti dáta od prebytočných, duplikovaných čiar a hladín (layer)
  • Medzi dvoma rezmi nechaj aspoň 1mm priestor, aby sme predišli obhoreniu modelu
  • Čiastočné obhorenie výsledného produktu pri prerezávaní je prirodzené a záleží od množstva a hustoty laserového rezania
  • Na jednej strane umiestni iba veci ktoré budeme robiť z jedného druhu materiálu rovnakej hrúbky
  • Treba použiť RGB paletu farieb

 

Použité farby:

 

#FF0000 – Rezanie obvodov a otvorov

#00FF00 –  Gravírovanie plôch (raster, bez okrajov) a textu

#000000 – Gravírovanie čiar (vektor)

príprava podkladov na laserovanie